Работа в Русе

Апартаменти под наем

 

Разписание на градския транспорт

ЕГГЕД РУСЕ АД

2 тролейбусна линия :

Бор – Сент Уан – пл. “Оборище” – Мототехника

Часове на тръгване от Бор
Делник: 04:10, 05:10, 05:30, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:50, 09:10, 09:20, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:40, 11:00, 11:10, 11:30, 11:40, 12:00, 12:20, 12:30, 12:40, 13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:40, 15:50, 16:00, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:00, 21:30
Събота: 05:10, 06:10, 06:45, 07:20, 07:40, 08:05, 08:20, 08:55, 09:10, 09:20, 10:05, 10:40, 11:40, 12:25, 12:40, 12:55, 13:20, 14:10, 14:30, 14:50, 15:20, 15:30, 15 : 55, 16:10, 16:50, 17:20, 18:00, 19:20, 20:30
Неделя: 05:10, 06:10, 06:45, 07:20, 07:40, 08:05, 08:20, 08:55, 09:10, 09:20, 10:05, 10:40, 11:40, 12:25, 12:40, 12:55, 13:20, 14:10, 14:30, 14:50, 15:20, 15:30, 15 : 55, 16:10, 16:50, 17:20, 18:00, 19:20, 20:30

Часове на тръгване от Мототехника
Делник: 04:40, 05:40, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:20, 09:40, 09:50, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:10, 11:30, 11:40, 12:00, 12:10, 12:30, 12:50, 13:00, 13:10, 13:30, 13:40, 13:50, 14:00, 14:10, 14:20, 14:30, 14:40, 14:50, 15:00, 15:10, 15:20, 15:30, 15:40, 15:50, 16:10, 16:20, 16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 17:20, 17:30, 17:40, 17:50, 18:00, 18:10, 18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00
Събота: 05:40, 06:40, 07:15, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:20, 09:35, 09:50, 10:30, 11:10, 12:10, 12:55, 13:10, 13:25, 13:55, 14:35, 15:00, 15:15, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:20, 17:45, 18:30, 19:50, 21:00
Неделя: 05:40, 06:40, 07:15, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:20, 09:35, 09:50, 10:30, 11:10, 12:10, 12:55, 13:10, 13:25, 13:55, 14:35, 15:00, 15:15, 15:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:20, 17:45, 18:30, 19:50, 21:00

В подчертаните часове 2-ра тролейбусна линия пътува до/тръгва от Сент Уан :
9 тролейбусна линия :

Бор – пл. “Оборище” – кв. “Чародейка – Юг”

Часове на тръгване от “Чародейка – Юг”
Делник: 05:20, 06:20, 07:18, 07:35, 08:18, 08:35, 09:35, 10:45, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 14:15, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:15, 19:15, 20:15, 21:35
Събота: 06:00, 07:00, 08:00, 09:10, 10:20, 11:20, 12:30, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:40, 18:45, 19:45, 21:05
Неделя: 10:20, 11:20, 12:30, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:40

Часове на тръгване от Бор
Делник: 04:50, 05:55, 06:45, 07:05, 07:45, 08:05, 09:05, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:45, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:45, 18:45, 19:45, 21:05
Събота: 05:30, 06:30, 07:30, 08:40, 9:50, 10:50, 12:02, 13:00, 14:00, 15:12, 16:10, 17:10, 18:15, 19:15, 20:35
Неделя: 9:50, 10:50, 12:02, 13:00, 14:00, 15:12, 16:10, 17:10


13 тролейбусна линия :

кв. “Дружба-3” – пл. “Оборище” – гара Разпределителна

Часове на тръгване от “Дружба-3”
Делник: 05:35, 05:50, 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50, 09:05, 09:20, 09:35, 09:43, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:25, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 15:58, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:15, 18:40, 18:50, 19:10, 19:20, 19:35, 19:50, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35
Събота: 05:35, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:20
Неделя: 05:35, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:20

Часове на тръгване от гара Разпределителна
Делник: 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50, 09:10, 09:20, 09:40, 09:50, 10:10, 10:15, 10:23, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:35, 11:55, 12:05, 12:20, 12:35, 12:55, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:28, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:45, 19:10, 19:20, 19:40, 19:50, 20:05, 20:25, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05
Събота: 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:05, 21:45
Неделя: 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:05, 21:45


21 тролейбусна линия :

кв. “Чародейка-Юг” – бул. “Цар Освободител” – гара Разпределителна

Часове на тръгване от “Чародейка-Юг”
Делник: 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:05, 18:30, 19:00, 19:45, 20:20
Събота: 06:15, 07:10, 08:10, 08:40, 09:25, 09:45, 10:25, 10:45, 11:40, 12:00, 12:40, 13:40, 14:40, 15:05, 15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 17:55, 19:10, 20:10
Неделя: 06:15, 07:10, 08:10, 08:40, 09:25, 09:45, 10:25, 10:45, 11:40, 12:00, 12:40, 13:40, 14:40, 15:05, 15:55, 16:15, 16:55, 17:15, 17:55, 19:10, 20:10

Часове на тръгване от гара Разпределителна
Делник: 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:50
Събота: 06:40, 07:40, 08:40, 09:10, 09:55, 10:15, 10:55, 11:20, 12:10, 12:30, 13:10, 14:10, 15:10, 15:35, 16:25, 16:45, 17:25, 17:45, 18:25, 19:40, 20:40
Неделя: 06:40, 07:40, 08:40, 09:10, 09:55, 10:15, 10:55, 11:20, 12:10, 12:30, 13:10, 14:10, 15:10, 15:35, 16:25, 16:45, 17:25, 17:45, 18:25, 19:40, 20:40


24 тролейбусна линия :

“Бор” – пл. “Оборище” – кв. “Дружба-3”

Часове на тръгване от кв. “Дружба-3”
Делник: 04:40, 05:40, 05:55, 06:25, 06:45, 06:55, 07:05, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:05, 08:25, 08:45, 08:55, 09:15, 10:05, 10:25, 11:05, 11:25, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:35, 13:45, 14:05, 14:35, 14:55, 15:15, 15:25, 15:45, 15:55, 16:15, 16:25, 16:45, 16:55, 17:15, 17:25, 17:55, 18:05, 18:25, 18:45, 19:25, 19:45, 20:35, 20:55, 21:55
Събота: 05:30, 06:30, 07:30, 08:40, 09:50, 10:50, 12:00, 13:00, 14:05, 15:05, 16:05, 17:15, 18:15, 19:15, 20:35
Неделя: 07:30, 08:40, 09:50, 10:50, 16:05, 17:15, 18:15, 19:15

Часове на тръгване от “Бор”
Делник: 04:10, 05:10, 05:25, 05:55, 06:15, 06:25, 06:35, 06:55, 07:15, 07:25, 07:35, 07:55, 08:15, 08:25, 08:45, 09:35, 09:55, 10:35, 10:55, 11:35, 11:55, 12:05, 12:35, 12:55, 13:05, 13:15, 13:35, 14:05, 14:25, 14:45, 14:55, 15:15, 15:25, 15:45, 15:55, 16:15, 16:25, 16:45, 16:55, 17:25, 17:35, 17:55, 18:15, 18:55, 19:15, 20:05, 20:25, 21:25
Събота: 05:00, 06:00, 07:00, 08:12, 09:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:35, 14:35, 15:35, 16:45, 17:47, 18:45, 20:05
Неделя: 07:00, 08:12, 09:20, 10:20,15:35, 16:47, 17:45, 18:45


25 тролейбусна линия :

кв. “Дружба-3” – Охлюва – Централна гара – пл. “Оборище” - Захарен завод

Часове на тръгване от “Дружба-3”
Делник: 06:05, 06:45, 07:05, 07:20, 07:35, 08:15, 08:40, 09:00, 09:15, 09:55, 10:57, 11:37, 12:35, 13:10, 13:40, 13:55, 14:10, 14:40, 15:22, 15:35, 15:52, 16:22, 16:50, 17:05, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:42
Събота: 06:25, 06:55, 08:07, 08:45, 09:45, 11:15, 13:05, 14:05, 14:35, 15:47, 16:15, 17:55, 19:35
Неделя: 06:25, 06:55, 08:07, 08:45, 09:45, 11:15, 13:05, 14:05, 14:35, 15:47, 16:15, 17:55, 19:35

Часове на тръгване от Захарен завод
Делник: 06:50, 07:30, 07:50, 08:10, 08:32, 09:12, 09:37, 09:45, 10:00, 10:40, 11:50, 12:20, 13:20, 13:55, 14:25, 14:40, 14:55, 15:25, 16:05, 16:20, 16:45, 17:15, 17:40, 17:50, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 21:25
Събота: 07:10, 07:52, 09:00, 09:42, 10:30, 12:12, 13:50, 14:50, 15:32, 16:42, 17:00, 18:52, 20:20
Неделя: 07:10, 07:52, 09:00, 09:42, 10:30, 12:12, 13:50, 14:50, 15:32, 16:42, 17:00, 18:52, 20:20


27 тролейбусна линия :

кв. “Дружба-3” – пл. “Оборище” - Захарен завод

Часове на тръгване от “Дружба-3”
Делник: 05:20, 05:40, 05:55, 06:10, 06:25, 06:30, 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:30, 07:40, 07:55, 08:10, 08:25, 08:30, 08:35, 08:40, 08:55, 09:10, 09:25, 09:42, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:30, 15:40, 15:55, 16:00, 16:10, 16:25, 16:30, 16:40, 16:55, 17:10, 17:30, 17:40, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:15, 20:55, 21:10, 21:55
Събота: 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50
Неделя: 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50

Часове на тръгване от Захарен завод
Делник: 05:55, 06:10, 06:25, 06:40, 06:55, 07:00, 07:10, 07:30, 07:40, 07:55, 08:00, 08:10, 08:30, 08:40, 08:55, 09:00, 09:05, 09:15, 09:30, 09:40, 09:55, 10:15, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:40, 14:55, 15:10, 15:25, 15:40, 15:55, 16:00, 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:00, 17:10, 17:25, 17:43, 18:00, 18:10, 18:25, 18:40, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:50, 21:25, 21:40, 22:25
Събота: 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 16:05, 16:30, 16:45, 17:05, 17:30, 17:45, 18:05, 18:30, 18:45, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20
Неделя: 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 16:05, 16:30, 16:45, 17:05, 17:30, 17:45, 18:05, 18:30, 18:45, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20


29 тролейбусна линия :

кв. “Чародейка-Юг” – бул. “Цар Освободител” – Захарен завод

Часове на тръгване от “Чародейка-Юг”
Делник: 05:40, 05:50, 06:05, 06:20, 06:38, 06:50, 07:05, 07:20, 07:38, 07:50, 08:05, 08:20, 08:40, 08:50, 08:55, 09:05, 09:20, 09:40, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:38, 15:50, 16:05, 16:20, 16:38, 16:50, 17:05, 17:35, 17:50, 18:03, 18:35, 18:50, 19:05, 19:30, 19:50, 20:05, 20:50
Събота: 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40
Неделя: 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40

Часове на тръгване от Захарен завод
Делник: 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50, 09:10, 09:20, 09:25, 09:35, 09:50, 10:10, 10:20, 10:30, 10:50, 11:05, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 18:05, 18:20, 18:35, 19:00, 19:20, 19:35, 20:00, 20:20, 20:35, 21:15
Събота: 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10
Неделя: 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10


РАЗПИСАНИЯ – 08 .10. 2014 г., изпълнявани от ШАНС-99 ООД

3-та автобусна линия :

кв. Чародейка Г-юг, ул. Тодор Икономов, бул. Васил Левски, ул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Христо Ботев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, пл. А. Стамболийски, ул. Николаевска, ул. Ст. Стамболов, п.в. Сарая, бул. Трети март, Метро Обратно: Метро, бул. Трети март, п.в. Сарая, ул. Ст. Стамболов, п.в. Охлюва, бул. България, ул. Гоце Делчев, бул. Васил Левски, ул. Т. Икономов, жк Чародейка Г-юг

Часове на тръгване от Метро
Делник: 16,35 / бор/

Часове на тръгване от кв.Чародейка Г-Юг
Делник: 7,00

4-та автобусна линия :

жк Дружба-3 /бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, бул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, ул. Т. Икономов, Чародейка Г-юг, ул. Филип Станиславов, п.в. Розова долина, ул. Шипка, ул. Чипровци, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Дунав мост, бул. България, ИЗОМА и обратно

Часове на тръгване от бл.45
Делник: 6,50; 7,15; 7,40;

Часове на тръгване от ИЗОМА
Делник: 17,15;

5-та автобусна линия :

Централна жп гара, ул. Николаевска, бул. Скобелев, бул. Липник, ул. Братислава, ул. Рига, ул. Петрохан, Кооп. Пазар; Обратно: Кооп. Пазар, ул. Шипка, ул. Згориград, ул. Петрохан, ул. Рига, ул. Братислава, бул. Липник, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов, ул. Мидия Енос, Централна жп гарa

Часове на тръгване от ЦГ
Делник: 6,30; 6,54; 7,42; 8,06; 8,52; 9,45; 10,25; 11,55; 13,05; 13,35; 14,15; 14,50; 15,55; 16,30; 17,05; 17,42; 18,10
Събота: 7,10; 8,10; 9,15; 14,05; 15,15; 16,15; 17,30

Часове на тръгване от Кооп.пазар
Делник: 7,00; 7,24; 8,12; 8,36; 9,24; 10,15; 10,55; 12,25; 13,35; 14,05; 14,45; 15,20; 16,25; 17,00; 17,35; 18,40;
Събота: 7,40; 8,40; 9,45; 14,35; 15,45; 16,45; 18,00

6-та автобусна линия :

Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Сент Уан и ул. Николаевска/, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, кв. Долапите, кв. Средна кула, Асфалтова база и обратно

Часове на тръгване от ДК
Делник: - 5,00; 6,20; 7,00; 7,50; 8,35; 9,20; 10,00; 11,05; 11,40; 12,35; 13,10; 14,00; 15,00; 15,25; 16,30; 17,10; 18,00; 18,40; 19,40; 20,20; 22,15 Празник - 6,10; 7,40; 9,20; 10,50; 12,30; 14,00; 15,30; 17,20; 19,00; 20,30

Часове на тръгване от Асфалтова база
Делник:- 4,20; 5,40; 6,15; 7,00; 7,40; 8,35; 9,15; 10,20; 10,45; 11,50; 12,25; 13,15; 13,55; 14,45; 15,45; 16,10; 17,15; 17,55; 18,45; 19,15; 20,50 Празник- 5,25; 6,55; 8,25; 10,05; 11,35; 13,15; 14,45; 16,15; 18,05; 19,45

ШАНС-99 ООД 7 –ма автобусна линия :

Г.Разпределителна, ул.Потсдам, бул.Липник, бул.Цар Освободител, ул.М.Луиза, ул.Ст.Стамболов, п.в.Сарая, ул.Св.Димитър Басарбовски, кв.Средна кула, кв.Долапите/Стрелбището/ Обратно: кв.Долапите /Стрелбището/, кв.Средна кула, ул. Св. Дим. Басарбовски, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, ул. Бозвели, ул. Борисова, ул. П. Хитов, бул. Цар Освободител, бул.Липник, ул.Н.Петков, ул.Потсдам,Г.Разпределителна

Часове на тръгване от ГР
Делник:- 5,45; 6,30; /7,10/; /8,15/; /9,10/; 10,50; /12,10/; /13,50/; 15,50; /17,10/; 19,05; 20,40
Събота:- 5,40; /7,00/; /8,35/; 10,00; /11,40/; /13,10/; /14,40/; /16,35/; 18,10; 19,35
Неделя: - /7,00/; /8,35/; 10,00; /11,40/; /13,10/; /14,40/; /16,35/; 18,10; 19,35

Часове на тръгване от кв.Долапите
Делник:- 5,00; 6,30; 7,10; /8,05/; /9,00/; /10,05/; 11,30; /12,50/; /14,35/; 16,30; /18,05/; 19,55
Събота:- 5,00; 6,20; /7,40/; /9,20/; 10,40; /12,20/; /13,55/; /15,25/; /17,20/; 18,50
Неделя:- 6,20; /7,40/; /9,20/; 10,40; /12,20/;/ 13,55/; /15,25/; /17,20/; 18,50; Заб: Курсовете в скоби са „за” и „от” Стрелбището

11-та автобусна линия :

Помощно училище, ул. Мальовица, ул. Тинтява, бул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био, Дунав мост и обратно

Часове на тръгване от ПУ до Зах.завод
Делник: –7,52; 8,16; 8,52; 9,28; 9,52; 10,28; 10,52; 11,18; 11,50;12,18; 12,46; 13,18; 13,46; 14,14; 17,45; 18,10; 18,22; 19,50; Празник – 8,15; 9,45; 11,15; 12,40;14,05; 18,30; 20,30;

Часове на тръгване от ПУ до Дунав мост
Делник: – 5,40; 6,04; 6,16; 6,28; 6,40; /6,52/; 7,04; 7,16; 7,28; 7,40; 8,04; 8,28; 8,40; 9,16; 9,40; 10,04; 10,16; 10,40; 11,04; 11,32; 12,04; 12,32; 13,00; 13,28; 13,56; 14,24; 14,38; 14,52;15,06; 15,20; 15,34; 15,46; 15,58; 16,10; 16,22; 16,34; 16,46; 16,58; 17,10; 17,22;17,34; 17,58; 18,40; 19,00; 19,30; 20,20 Празник – 5,40; 6,10; 6,55; 7,30; 9,10; 10,40; 12,00; 13,20; 14,50; 15,15; 16,10; 16,55; 17,55; 19,15

Часове на тръгване от Дунав мост
Делник:- 6,26; 6,50; 7,02; 7,14 ; 7,26; /7,38/; 7,50; 8,02; 8,18; 8,38; 9,02; 9,26; 9,38; 10,02; 10,26; 10,54;11,26; 11,54; 12,22; 12,50; 13,18; 13,46; 14,00; 14,28; 15,08; 15,20; 15,32; 15,44; 15,56; 16,08; 16,20; 16,32; 16,44; 16,56;17,08; 17,20; 17,32; 17,44; 18,05; 18,25; 18,55; 19,45; Празник - 6,15; 6,50; 7,35; 8,30; 10,00; 11,20; 12,40; 14,10; 15,30; 16,15; 17,15; 17,50; 18,35; 19,55

Часове на тръгване от Зах. Завод
Делник:- 6,30;6,54; 7,06; 7,18; 7,30; /7,42/; 7,54; /8,06/; 8,22; 8,42; 8,54; 9,06; 9,18; 9,30; /9,42/; 9,54;10,06; 10,18; 10,30; 10,44; 10,58; 11,12; 11,30;11,44; 11,58; 12,12; 12,26;12,40; 12,54; 13,08; 13,22; 13,36; /13,50/; 14,04; 14,18; 14,32; 14,46;15,00; 15,12; /15,24/; 15,36;15,48; 16,00; 16,12; 16,24; 16,36; /16,48/; 17,00; 17,12; 17,24; 17,36;17,48; 18,09; 18,29; 18,59; 19,15; 19,49; 21,00 Празник -6,20; 6,55; 7,40; 8,35; 9,10; 10,05; 10,35; 11,25; 12,00; 12,45; 13,30; 14,15; 14,40; 15,35; 16,20; 17,20; 17,55; 18,40; 19,05; 20,00; 21,00 Забележка:-Курсовете в скоби временно няма да се изпълняват

12-та автобусна линия :

Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Липник, бул. България, Дунав мост, бул. Тутракан, Захар БИО и обратно;

Часове на тръгване от ЦГ до КАТ
Делник: – 9,00; 9,30; 9,50; 10,10; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 18,40; 19,00; 19,50; Празник – 8,30; 10,20; 10,50; 12,00; 13,10; 14,20; 16,05; 17,05; 18,30; 19,10;

Часове на тръгване от ЦГ до Зах.завод
Делник: – 6,00; 6,12; 6,24; 6,36; 6,48; 7,00; 7,12; 7,24; 7,36; 7,48; 8,00; 8,12; 8,24; 8,36; 9,20; 9,40; 10,00; 10,30; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,30; 13,00; 13,20; 13,40; 14,10; 14,30; 15,10; 15,30; 15,50; 16,00; 16,12; 16,24; 16,36; 16,48; 17,00; 17,12; 17,24; 17,36; 17,48; 18,00; 18,20; 19,10; 19,30; Празник –6,15; 6,40; 7,25; 7,50; 9,00; 9,40; 11,20; 12,30; 13,40; 15,00; 15,30; 16,35; 17,50; 19,40

Часове на тръгване от Зах.завод
Делник:- 6,36; 6,48; 7,00; 7,12; 7,24; 7,36; 7,48; 8,00; 8,12; 8,24; 8,36; 8,48; 9,00; 9,10; 9,55; 10,15; 10,35; 11,05; 11,25; 11,45; 12,25; 12,45; 13,05; 13,35; 13,55; 14,25; 14,45; 15,05; 15,45; 16,05; 16,25; 16,36; 16,48; 17,00; 17,12; 17,24; 17,36; 17,48; 18,00; 18,12; 18,24; 18,36; 19,05; 19,45; 20,05; Празник- 6,50; 7,15; 7,55; 8,25; 9,30; 10,10; 11,50; 13,00; 14,10; 15,30; 16,00; 17,10; 18,20; 20,10

Часове на тръгване от КАТ
Делник:- 6,00; 6,20; 6,46; 6,58; 7,10; 7,22; 7,34; 7,46; 7,58; 8,10; 8,22; 8,34; 8,46; 8,58; 9,10; 9,20; 9,35; 9,55; 10,05; 10,15; 10,25; 10,35; 10,45; 10,55; 11,05; 11,15; 11,25; 11,35; 11,45; 11,55; 12,05; 12,25; 12,35; 12,45; 12,55; 13,05; 13,15; 13,25; 13,35; 13,45; 13,55; 14,05; 14,15; 14,25; 14,35; 14,45; 14,55; 15,05; 15,15; 15,25; 15,45; 15,55; 16,05; 16,15; 16,35; 16,46; 16,58; 17,10; 17,22; 17,34; 17,46; 17,58; 18,10; 18,22; 18,34; 18,46; 19,05; 19,15; 19,25; 19,55; 20,15; Празник- 7,00; 7,25; 8,05; 8,35; 9,10; 9,40; 10,20; 10,50; 11,20; 12,00; 12,30; 13,10; 13,40; 14,20; 14,50; 15,40; 16,10; 16,35; 17,20; 17,50; 18,30; 19,00; 19,40; 20,20;

15-та автобусна линия :

Обръщалото в кв. Долапите, кв. Долапите-център, кв. Средна кула, гл. път І-5, п.в. Охлюва, ул. Мидия Енос, Централна жп гара, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, КАТ и обратно

Часове на тръгване от КАТ
Делник:- 6,05; 6,45; 7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,40; 9,00; 9,40; 10,00; 10,20; 11,00; 11,40; 12,00; 12,40; 13,00; 13,20; 14,10; 14,40; 15,00; 15,40; 16,00; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,30; 18,50; 19,20; 19,50 Празник- 6,05; 7,20; 8,00; 9,00; 9,40; 10,20; 11,00; 12,00; 12,40; 13,30; 14,10; 15,00; 15,40; 16,20; 17,00; 17,50; 18,30; 19,00; 20,00

Часове на тръгване от кв.Долапите
Делник:- 6,20; 6,40; 7,00; 7,20; 7,40; 8,00; 8,20; 8,40; 9,20; 9,40; 10,20; 10,40; 11,00; 11,40; 12,20; 12,40; 13,20; 13,40; 14,00; 14,50; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,00; 17,20; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,10; 19,30; 20,25 Празник- 6,40; 7,20; 8,00; 8,40; 9,40; 10,20; 11,00; 11,40; 12,40; 13,20; 14,10; 14,50; 15,40; 16,20; 17,00; 17,40; 18,20; 19,10; 19,35; 20,35

16-та автобусна линия :

Гара Разпределителна, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул.Скобелев, ул. Ст. Стамболов, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, х. Приста, 9-ти км, Петролна база, 16-ти км, гара Долапите

Часове на тръгване от Гара Разпределителна само до Метро
Делник:- 5,10; 7,15; 9,20; 11,05; 15,35; 16,50;18,35; Празник- 5,10;

Часове на тръгване от Метро
Делник:- 7,55; 10,00; 11,50; 16,10; 17,25; 19,15; 21,05 Празник- 21,10

Часове на тръгване от гара Разпределителна до Петролна база и гара Долапите
Делник: – Празник - 6,00; 8,10; 10,10; 13,00; 16,10; 18,00

Часове на тръгване от Гара Долапите
Делник: - 9,00; 11,00; 13,50; 17,00; 18,50 Празник-6,50; 9,00; 11,00; 13,50; 17,00; 18,50

ШАНС-99 ООД 19- та автобусна линия :

Кооп. Пазар, ул. Чипровци, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/, бул. Съединение, бул. Ц. Освободител, ул. К. Иречек, ул. Александровска, ул. Николаевска, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Сент Уан, ул. Николаевска и бул. Скобелев/, бул. Трети март, Метро и обратно

Часове на тръгване от Метро
Делник:-7,00; 7,50; 8,20; 9,40; 11,40; 13,20; 14,40; 15,10; 16,30; 17,05; 17,45; 19,00;
Събота:- 8,10; 9,40; 11,00; 15,30; 16,45; 18,05

Часове на тръгване от Кооп.пазар
Делник:- 6,10; 7,10; 7,40; 8,30; 9,00; 10,20; 12,20; 14,00; 15,20; 15,50; 17,05; 18,20;
Събота:- 7,00; 8,50; 10,20; 14,50; 16,10; 17,25 Забележка: Маршрута на 19л в посока Кооп.пазар- МЕТРО се променя заради ремонта по ул.Александровска по бул.Скобелев вместо по ул.К.Иречек и у-ще Хр.Ботев/ул.Алексанровска/.

20-та автобусна линия :

пл. Прага, ул. Рига, ул. Котовск /обратно по ул.Юндола/, бул. Липник, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Николаевска/, п.в. Сарая, Русенска корабостроителница и обратнo

Часове на тръгване от кв.Изток
Делник:- /5,40/; /6,15/; /6,35/; /7,00/; 7,30; 8,00; 8,45; 9,10; 9,45; 10,10; 10,50; 11,35; 12,05; 12,40; 13,05; 13,50; 14,05; 14,50; 15,10; 15,40; / 16,00/; /16,25/; 17,10; 17,35; 18,00; 18,35; 19,00; 20,00
Събота: - 8,10; 9,30; 10,40; 14,30; 15,30; 16,30 ; 17,40

Часове на тръгване от Сент Уан
Делник:- /6,20/;/6,55/;/7,20/;/7,45/; 8,45; 9,15; 9,40; 10,20; 10,50; 11,20; 12,05; 12,35; 13,10; 13,35; 14,20; 14,35; 14,50; 15,20; 15,40;16,25; /16,45/; /17,05/; 17,40; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30;
Събота:- 7,40; 8,50; 10,10; 14,00; 15,00; 16,00; 17,00 ЗАБ: Курсовете в скобите са „от” и „за” Русенската корабостроителница и Пристанищния комплекс

30-та автобусна линия :

жк Чародейка Г-юг супера, жк Чародейка Г-север, ул. Шипка, Кооп. пазар, ул. Шипка, ул. Згориград, ул. Петрохан, ул. Костенец, ул. Никола Петков, ул. Тулча, ул. Доростол, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Цар Фердинанд, хотел Рига; Обратно: хотел Рига, бул. Цар Фердинанд, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска, ул. Тулча, ул. Н. Петков, бул. Липник, ул. Юндола, ул. Петрохан, ул. Шипка, Кооп. пазар, ул. Шипка, жк Чародейка Г-север, Чародейка Г-юг супера

Часове на тръгване от кв.Чародейка
Делник:- 6,00; 6,40; 7,05; 7,35; 8,00; 8,40; 9,20; 9,50; 10,20; 10,50; 11,35; 12,05; 12,35; 13,05; 13,35; 14,05; 14,35; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,25; 18,55; 19,25

Часове на тръгване от х.Рига
Делник:- 6,30; 7,05; 7,35; 8,05; 8,30; 9,10; 9,50; 10,20; 10,50; 11,20; 12,05; 12,35; 13,05; 13,35; 14,05; 14,35; 15,05; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10; 18,55; 19,25; 19,55
Събота:- 7,05; 8,05; 9,10; 14,50; 16,10; 17,10; 18,10 Междуселищни линии ШАНС-99 ООД Русе- Басарбово

Часове на тръгване от Авт.Изток
Делник: 5,30; 7,00; 7,30; 9,30; 10,30; 11,30; 14,30; 16,00; 16,30; 18,00; 18,30; 20,00; 21,30 Празник-събота 5,30; 7,30; 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30; Празник-неделя 7,30; 9,30; 11,30; 13,30; 17,30; 19,30; 21,30;

Часове на тръгване от Басарбово
Делник: 6,00; 6,30; 8,00; 8,30; 10,30; 11,30; 12,30; 15,30; 17,00; 17,30; 19,00; 19,30; 20,50 Празник-събота 6,30; 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30; Празник-неделя 6,30; 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 18,30; 20,30; ШАНС-99 ООД Русе-Пиргово - Мечка

Часове на тръгване от Авт.Юг
Делник: 5,30; 7,25; 9,30; 11,00; 13,15; 14,00; 15,30; 17,15; 18,15;19,30 Празник 6,10 ; 8,40; 11,30; 14,00; 16,30/Стълпище/; 19,00

Часове на тръгване от Мечка
Делник: 4,50; 6,25; 7,00 ; 8,20; 10,15; 12,15; 14,00; 15,00; 16,30; 18,00; 19,15 Празник 5,20- събота; 6,50 ; 9,40; 12,30; 15,00; 17,54/Стълпище/; 20,00 ШАНС-99 ООД Русе- Николово – Просена – Д- Абланово

Часове на тръгване от Авт.Изток
Делник: 6,00- ДА/П; 7,00 – П; 7,50- ДА/П ;8,45 – Н; 10,00 – П; 11,00 – ДА/П; 12,00 – Н; 13,00- П.; 14,00 – ДА; 14,30-П.; 15,15 – ДА.; 16,00 – Н; 17,00 - П; 17,30 – ДА/П; 18,15 – Н; 19,00-П; 20,00 – ДА/П; 22,00 – ДА/П Празник – събота 6,00- П; 7,30 – ДА/П; 8,30 – ДА/П; 10,30- П; 12,00-ДА; 14,00-П/ДА; 15,00- П; 16,00-ДА; 17,00 – П; 18,00 – Н; 20,00 – ДА/П; 22,00 – П/ДА Празник – неделя 7,30- ДА/П; 8,30 – ДА/П; 10,30- П; 12,00-ДА; 14,00-П/ДА; 15,00- П; 16,00-ДА; 17,00 – П; 18,00 – Н; 20,00 – ДА/П; 22,00 – П/ДА

Часове на тръгване от Просена
Делник: - 6,00; 7,00; 8,00; 8,50; 11,00; 12,00; 14,00; 15,30;18,00; 18,30; 20,00; 21,00 Празник-събота-6,25;7,00; 8,30; 9,30; 12,00; 14,55; 16,00; 18,00; 21.05 Празник - неделя 6,25; 8,30; 9,30; 12,00; 14,55; 16,00; 18,00; 21.05

Часове на тръгване от Д.Абланово
Делник: - 6,30; 6,50 ; 8,40; 11,50; 15,00; 16,15; 18,20 ; 20,55 Празник-събота – 6,20; 8,25; 9,25; 13,00; 15;00; 17,00; 21,00 Празник-неделя – 6,20; 8,25; 9,25; 13,00;15,00; 17,00; 21,00

Часове на тръгване от Николово
Делник: – 5,00; 7,40;9,45; 13,00 ;17,00 ; 19,00 Празник – 19,00 ШАНС-99 ООД Русе – Мартен – Сандрово

Часове на тръгване от Авт.Изток
Делник: 6,30; 7,10; 8,30; 9,10; 9,40; 10,20; 11,40; 12,20; 13,00; 14,00; 14,30; 15,00; 16,00; 16,30; 17,00; 18,10; 18,50; 20,30; 22,30
Събота: 7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; ; 17,00; 19,00; 21,00
Неделя: 6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00; 21,00

Часове на тръгване от Сандрово
Делник: 6,00; 6,30; 7,30; 8,00; 9,20; 10,00; 10,40; 11,20; 12,40; 13,20; 14,00; 15,00; 15,30; 16,00; 17,00; 17,30; 18,00; 19,00 ; 19,40; 21,20;
Събота: 6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00 ; 16,00; 18,00; 20,00;
Неделя: 6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00; 21,00


8 автобусна линия

ДЕЛНИЧНО И ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ЦЕЛОГОДИШНО

От „Дом на културата”: 8,00; 9,10; 10,40; 12,00; 13,50; 15,00.

От „Ново гробище”: 8,35; 9,45; 11,15; 12,35; 14,25; 15,35.

10 автобусна линия

ДЕЛНИЧНО И ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно разписание

от „Дом на културата”: 5,45; 6,45; 8,00; 9,20; 10,50; 11,55; 13,25; 15,05; 16,20; 17,40; 19,15./курсовете на: 8,00; 11,55; 15,05; 16,20 часа се изпълняват до Прелеза/.

От „Касева чешма”: 6,15; 7,15; 9,50; 11,25; 14,00; 18,10; 19,45.

От „Прелеза”: 8,40; 12,35; 15,45; 17,00.

10 автобусна линия

ДЕЛНИЧНО И ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Лятно разписание

от „Дом на културата”: 5,45; 6,40; 7,40; 8,30; 9,10; 9,50; 10,20; 10,55; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 17,40; 18,10; 18,40; 19,15; 19,50.

/курсовете на: 6,40; 7,40; 8,30; 9,10; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 18,10; 19,15 часа се изпълняват до Прелеза/.

От „Касева чешма”: 6,15; 10,20; 10,50; 11,25; 18,10; 19,20.

От „Прелеза”: 7,20; 8,20; 9,10; 9,50; 12,35; 14,10; 15,45; 17,00; 18,40; 19,50.

18 автобусна линия

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

От „Бл. 45”: 5,15; 6,05; 6,30; 6,55; 7,20; 7,45; 8,10; 8,35; 9,00; 9,40; 10,05; 10,30; 10,55; 11,20; 11,45; 12,10; 12,35; 13,00; 13,25; 13,50; 14,15; 14,50; 15,15; 15,50; 16,15; 16,30; 16,55; 17,30; 17,55; 18,20; 18,45; 19,10; 19,35.

/ курсовете на: 7,20; 9,00; 12,35; 17,30; 19,10 часа минават през спирка „Мара Манева”/

От „КАТ”: 6,05; 6,30; 6,55; 8,10; 8,35; 9,00; 9,40; 10,05; 10,30; 11,20; 11,45; 12,10; 12,35; 13,00; 13,25; 14,15; 15,00; 15,25; 15,40; 16,05; 16,40; 17,05; 17,45; 18,20; 18,45.

От „Хиподрум”: 7,20; 7,45; 10,55; 13,50; 17,20; 19,35.

18 автобусна линия

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

От „Бл. 45”: 6,40; 7,20; 8,20; 9,00; 10,00; 10,45; 11,40; 12,25; 13,20; 15,00; 15,40; 16,40; 17,35; 18,40; 19,15; 20,20.

/ курсовете на: 6,40; 8,20; 10,00; 11,40; 13,20; 15,00; 16,40; 18,40 часа минават през спирка „Мара Манева”/

От „КАТ”: 5,50; 6,30; 7,30; 8,10; 9,10; 9,50; 10,50; 11,35; 12,30; 14,10; 14,50; 15,50; 16,45; 17,50; 18,25; 19,30.

От „Хиподрум”: 8,10; 10,50; 12,30; 14,50; 16,45; 17,50; 19,30.

28 автобусна линия

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

От „Бл.45”: 5,50; 6,25; 6,40; 6,55; 7,20; 7,45; 8,08; 8,45; 9,05; 9,35; 9,55; 10,20; 10,35; 11,00; 11,15; 11,35; 12,00; 12,15; 12,45; 13,00; 13,15; 13,45; 14,00; 14,15; 14,45; 15,10; 15,35; 15,50; 16,22; 16,45; 17,10; 17,25; 17,55; 18,10; 18,30; 18,50; 19,20; 19,35; 19,50; 20,25.

/ курсовете на: 5,50; 6,55; 7,45; 9,05; 12,00; 14,15; 16,45; 18,50 часа се изпълняват до Телеугояване/.

От „Дунав мост”: 7,05; 7,20; 8,10; 8,48; 9,20; 10,15; 10,30; 11,00; 11,10; 11,40; 11,55; 12,15; 12,40; 12,55; 13,25; 13,40; 13,55; 14,25; 14,40; 15,25; 15,50; 16,10; 16,30; 17,00; 17,55; 18,10; 18,35; 18,50; 19,05; 20,00; 20,15; 20,30; 21,00.

От „Телеугояване”: 6,35; 7,35; 8,30; 9,50; 12,40; 15,00; 17,30; 19,40.

28 автобусна линия

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

От „Бл.45”: 5,45; 6,20; 7,00; 7,40; 8,30; 9,05; 10,00; 10,35; 11,20; 12,10; 12,50; 13,30; 14,20; 15,05; 15,50; 16,25; 17,25; 17,45; 18,55; 20,10.

/ курсовете на: 8,30; 11,20; 14,20; 18,55 часа се изпълняват до Телеугояване/.

От „Дунав мост”: 6,20; 7,00; 7,40; 8,20; 9,45; 10,40; 11,15; 12,50; 13,30; 14,10; 15,45; 16,30; 17,05; 18,05; 18,25; 20,45.

От „Телеугояване”: 9,15; 12,05; 15,05; 19,35.

33 автобусна линия

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

От „Гара Разпределителна”: 5,55; 7,10; 9,20; 11,20; 13,20; 15,55; 18,00; 19,20.

/ курсовете на: 7,10; 13,25; 15,55 часа минават през ДЗС/.

От „Образцов Чифлик”: 6,30; 8,00; 10,05; 12,05; 13,55; 16,30; 18,40; 20,00.

33 автобусна линия

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

От „Гара Разпределителна”: 7,10; 9,20; 11,20; 13,20; 15,55; 18,00; 19,20.

От „Образцов Чифлик”: 8,00; 10,05; 12,05; 13,55; 16,30; 18,40; 20,00.

23 автобусна линия

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

От „Бл45”: 6,32; 6,48; 7,10; 7,35; 7,55; 8,15; 8,30; 8,55; 9,15; 9,27; 9,48; 10,27; 16,30; 17,15; 17,25; 17,50; 18,00; 18,25; 18,55; 19,10; 19,25; 19,47.

От ”Дом на културата”: 6,55; 7,10; 7,35; 7,55; 8,20; 8,50; 9,15; 9,35; 10,05; 10,55; 16,10; 16,55; 17,05; 17,30; 17,40; 18,05; 18,35; 18,50; 19,05; 19,30; 20,00.

Русе - Мартен – Сандрово

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе: 6,00; 7,50; 11,00; 13,30; 17,30; 19,30.

От Сандрово: 4,50; 7,00; 8,40; 12,00; 14,30; 18,30; 20,20.

СЪБОТНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе: 6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 18,00; 20,00.

От Сандрово: 5,00; 7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 19,00; 21,00.

Русе – Басарбово

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе: 6,00; 6,30; 8,00; 8,30; 12,30; 13,30; 15,30; 17,00; 17,30; 19,00.

От Басарбово: 5,00; 7,00; 7,30; 9,00; 9,30; 13,30; 14,30; 16,30; 18,00; 18,30; 20,00.

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе: 6,30; 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

От Басарбово: 7,30; 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,00.

Русе – Семерджиево – Ястребово

ЦЕЛОГОДИШНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе: 7,10; 10,10; 14,00; 17,15; 19,45.

От Ястребово: 6,10; 8,50; 11,45; 15,05; 18,30.

Русе – Бъзън

ЦЕЛОГОДИШНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе: 7,55; 9,30; 14,30; 17,00.

От Бъзън: 7,00; 8,45; 10,30; 16,15.

 

Публикувайте безплатно обява

Публикуването на обява е лесно и безплатно.

Регистрирай се в каталог с услуги

Ако предлагате услуги за Русе се регистрирайте в каталога с услуги.

Ние споделяме какво се случва в Русе в социалните медии

Бъдете в течение с новини, събития и възможности, както и споделяне на истории и препоръки с другите в Университета на нашите официални медии социални профили.

КАРТА НА САЙТА
Намери всичко за Русе
За OnlineRuse.com

OnlineRuse.com съществува в помощ на русенци да публикуват своите обяви, да намират полезни услуги и продукти лесно и бързо.

Разработен от Inet partner Ltd.
Copyright 2015 OnlineRuse.com